Tấm gá kim loại dẫn hướng cho dây cáp

  • Tấm kim loại dẫn hướng – Viper WRL Scraper cho phép các sợi dây bị đứt đi qua an toàn vào khuôn lót đảm bảo dây và khuôn lót không bị hư hỏng.
  • Khuyến nghị dây cáp phải được đo thực tế trước khi đặt hàng khuôn lót và tấm gá vì đường kính dây cáp có thể khác nhau về kích thước. Tấm gá được cung cấp lớn hơn một chút so với kích thước dây cáp cho phép uốn dây